Контраст
Шрифт

Завдання

Реалізація державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб на відповідній території.

 

Головне управління відповідно до покладених на нього завдань на відповідній території:

1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ЄДС ЦЗ);

2) проводить підготовку органів управління функціональних і територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та складових таких підсистем;

3) бере участь у заходах з підготовки та проведення навчань (тренувань) з керівним складом органів управління і підрозділами відповідної територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та її ланками;

4) бере участь у межах компетенції:у роботі регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; у роботі архітектурно-містобудівних рад; у роботі координаційних груп Антитерористичного центру при  регіональних органах Служби безпеки України та у проведенні навчань (тренувань); у заходах із забезпечення державної охорони органів державної влади України та посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

5) організовує планування заходів цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади;

6) бере участь у розробленні регіонального плану основних заходів цивільного захисту на рік, здійснює моніторинг його виконання;

7) розробляє план дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та план цивільного захисту на особливий період;

8) організовує та координує здійснення заходів у сфері радіаційного і хімічного захисту, координує та контролює здійснення заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов'язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин;

9) готує спільно із структурним підрозділом з питань надзвичайних ситуацій Полтавської обласної державної адміністрації пропозиції голові Полтавської обласної державної адміністрації щодо потреби обсягів забезпечення непрацюючого населення та територіальних невоєнізованих 3 формувань цивільного захисту засобами радіаційного і хімічного захисту та місць їх зберігання;

10) здійснює погодження аварійних планів об’єктів першої категорії радіаційної небезпеки (у разі наявності) та планів аварійних заходів вантажовідправників і перевізників радіоактивних матеріалів;

11) розробляє план реагування територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на радіаційні аварії;

12) бере участь спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у визначенні ступенів хімічної небезпеки об’єктів і здійснює їх облік;

13) організовує виявлення та оцінку масштабів і наслідків радіаційних та хімічних аварій;

14) здійснює разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій, вносить пропозиції щодо показників ризику та здійснює районування території щодо ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

15) здійснює узагальнення даних моніторингу, експертизи та прогнозних досліджень негативних явищ і процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

16) здійснює заходи щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення їх обліку, здійснює контроль за станом захисних споруд цивільного захисту;

17) бере участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд;

18) бере участь, у межах повноважень, у розгляді питань будівництва та реконструкції захисних споруд та їх пристосування для використання у господарських, культурних і побутових потребах; 

19) бере участь за запитами уповноважених органів у здійсненні комплексних та позапланових комісійних перевірок стану утримання фонду захисних споруд та у роботі комісій щодо визначення шляхів стосовно подальшого утримання захисних споруд під час проведення приватизації (корпоратизації) підприємств, а також їх банкрутства (ліквідації);

20) організовує спільно із місцевими органами виконавчої влади періодичну інвентаризацію фонду захисних споруд, огляди на краще утримання захисних споруд та здійснює контроль за її проведенням;

21) розглядає та погоджує документи щодо обґрунтування виключення з обліку захисних споруд;

22) здійснює заходи із впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту, готує пропозиції щодо віднесення населених пунктів та 4 об'єктів національної економіки до груп (категорій) із цивільного захисту, надає на запити замовників вихідні дані та вимоги, необхідні для розроблення та планування таких заходів;

23) вносить пропозиції щодо формування переліку об'єктів і окремих територій, що підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами;

24) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, здійснює контроль у відповідній сфері;

25) здійснює керівництво аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення та іншими підпорядкованими підрозділами;

26) у межах компетенції бере участь у проведенні чергової і позачергової атестації рятувальників комунальних, аварійно-рятувальних служб громадських організацій, а також аварійно-рятувальних служб та рятувальників;

27) у межах повноважень визначає категорію добровільної пожежної дружини (команди), веде реєстр добровільних пожежних дружин (команд);

28) забезпечує постійну готовність підпорядкованих сил і засобів до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пожежі, інші події, рятування людей та надання допомоги населенню;

29) здійснює перевірку та аналіз стану готовності підпорядкованих підрозділів до дій за призначенням;

30) організовує приведення підпорядкованих підрозділів у готовність до дій за призначенням за встановленими сигналами у мирний час та особливий період;

31) організовує застосування за призначенням аварійно-рятувальних формувань і підрозділів, спеціалізованих аварійно-рятувальних служб та невоєнізованих формувань під час проведення рятувальних робіт і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

32) створює і забезпечує готовність зведених загонів щодо їх участі в ліквідації надзвичайних ситуацій, гасінні великих і складних пожеж (у тому числі лісових) та у проведенні першочергових рятувальних робіт, організовує з ними практичні навчання, визначає порядок їх залучення;

33) організовує та забезпечує охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на підставі договорів;

34) готує оперативну інформацію про факт або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, здійснює їх первинну класифікацію;

35) здійснює оповіщення та інформування підпорядкованих підрозділів, місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення та 5 виникнення надзвичайних ситуацій, методичне керівництво щодо створення і належного функціонування територіальної, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, спеціальних, локальних та об'єктових систем оповіщення;

36) організовує проведення заходів з евакуації населення, координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання та надає методичні рекомендації з відповідних питань;

37) забезпечує гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги у ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров'ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, інформує населення через засоби масової інформації про ситуацію і вжиті заходи;

38) здійснює залучення та координацію діяльності підрозділів аварійно-рятувальних служб місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності під час ліквідації надзвичайних ситуацій регіонального рівня, здійснення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також контроль за їх проведенням;

39) порушує перед ДСНС України питання щодо залучення в установленому порядку авіації до проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування та пожежогасіння;

40) координує проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт авіаційними підпорядкованими силами і засобами, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

41) організовує та здійснює заходи щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

42) забезпечує у межах повноважень надання екстреної медичної допомоги у зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження) постраждалим та рятувальникам;

43) здійснює ліквідацію медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, надання екстреної медичної допомоги у зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження) постраждалим та рятувальникам, проводить заходи з медичного забезпечення (лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні, медичне постачання та санаторно-курортне лікування) осіб рядового і начальницького складу, ветеранів служби цивільного захисту (війни) та членів їх сімей;

44) бере, у межах компетенції, участь в організації спеціальних вибухових робіт з метою попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території визначеної зони відповідальності;

45) виконує через підпорядковані підрозділи піротехнічні роботи, пов'язані із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після воєн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), за винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

46) забезпечує здійснення заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних із технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій, а також проводить просвітницькі і практично-навчальні заходи з метою підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту;

47) проводить роботу із психологічного забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту та психологічного захисту населення у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій;

48) здійснює моніторинг стану реалізації заходів та робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

49) веде облік надзвичайних ситуацій та проводить аналіз причин їх виникнення;

50) здійснює ведення державного статистичного обліку пожеж та їх наслідків, а також державної статистичної звітності у сфері пожежної безпеки;

51) здійснює збір, оброблення та накопичення інформації про небезпечні природні та техногенні об’єкти, процеси і явища, стан природно-техногенної безпеки в регіоні, досвід ліквідації надзвичайних ситуацій;

52) видає дозволи на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення (якщо інше не встановлено законом), впровадження нових технологій, передачу на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень, а також реєструє декларації відповідності об'єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, якщо він не належить до категорії вибухопожежонебезпечних об'єктів або об'єктів з масовим перебуванням людей;

53) здійснює державну експертизу проектів та рішень стосовно техногенної безпеки об'єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків;

54) видає технічні умови до інженерного забезпечення об'єкта містобудування щодо пожежної і техногенної безпеки;

55) здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

56) перевіряє відповідність ліцензійним умовам документів на видачу відповідних ліцензій, які подаються суб’єктами господарювання до органу ліцензування;

57) виконує відповідно до законодавства функції із сертифікації та підтвердження відповідності продукції протипожежного призначення вимогам пожежної безпеки, здійснює контроль за її застосуванням;

58) розглядає та приймає рішення щодо погодження:

- технічних завдань і робочих проектів влаштування систем протипожежного захисту, а також раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення;

- проектної документації на будівництво захисних споруд цивільного захисту, а також розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації;

59) проводить експертизу проектної документації на влаштування засобів протипожежного захисту (систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією населення, протидимного захисту, пожежного спостерігання, вогнезахисної обробки будівельних конструкцій (виробів, матеріалів), автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення), бере участь у прийманні виконаних робіт із влаштування зазначених засобів;

60) через підпорядковані підрозділи виконує роботи із стандартизації, сертифікації, акредитації та метрологічного забезпечення діяльності з питань, що належать до компетенції ДСНС України;

61) бере участь у: розробленні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних і регіональних програм з питань, віднесених до компетенції Управління; розгляді проектів місцевих програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій; впровадженні у практику передового досвіду, досягнень науки, новітньої техніки, іншої продукції протипожежного призначення; розгляді проектів містобудівної документації та надає висновки щодо додержання вимог у сфері пожежної та техногенної безпеки; розгляді проектів об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, в частині дотримання вимог нормативно-правових актів з інженерно-технічних заходів, питань техногенної та пожежної безпеки; проведенні перевірок разом з органами, що здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, умов зберігання, знешкодження, утилізації, видалення і захоронення небезпечних речовин та виробів, що містять такі речовини; з'ясуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, невиконання заходів щодо запобігання аваріям, катастрофам та стихійному лиху, у проведенні оцінки дій органів управління і сил щодо організації та проведення ними рятувальних й інших невідкладних робіт; розслідуванні пожеж, причин виникнення надзвичайних ситуацій та невиконання заходів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

62) організовує спільно із місцевими органами виконавчої влади періодичну інвентаризацію фонду джерел протипожежного водопостачання та здійснює контроль за її проведенням;

63) здійснює безпосередньо та через підпорядковані підрозділи нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, іншими суб'єктами господарювання, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства;

64) здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю аварійно-рятувальних і диспетчерських служб, за станом їх готовності до реагування на аварії та надзвичайні ситуації, зупиняє діяльність неатестованих аварійно-рятувальних служб;

65) організовує та проводить перевірки стану готовності ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту і відповідних органів управління ними до дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

66) здійснює у порядку, встановленому законодавством, контроль за додержанням та виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення та капітального ремонту підприємств, будинків, споруд та інших підконтрольних об'єктів;

67) здійснює державний нагляд (контроль) за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та експлуатації приміщень, будівель, споруд, розміщення інших господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

68) організовує та проводить перевірки додержання вимог законодавства у сферах цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, організації виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на підприємствах, в установах, організаціях, що входять до складу залізничного, автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту, на базах, складах, арсеналах зберігання та у місцях виробництва, утилізації ракетно- артилерійського озброєння, компонентів рідкого ракетного палива;

69) перевіряє стан планування заходів щодо проведення часткової або загальної евакуації населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення та готовність евакуаційних органів до здійснення таких заходів; 

70) перевіряє наявність і утримання у стані готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем протипожежного захисту на об'єктах, які підлягають обладнанню такими системами;

71) здійснює в установленому порядку координацію та контроль за діяльністю служб пожежної безпеки, а також відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, надає їм необхідну організаційно-методичну допомогу;

72) здійснює контроль за організацією навчання і перевірки знань посадових осіб територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності з питань пожежної безпеки;

73) здійснює контроль за наявністю на об'єктах підвищеної небезпеки декларацій безпеки та результатів ідентифікації таких об'єктів;

74) здійснює контроль за наявністю на потенційно небезпечних об'єктах результатів їх ідентифікації та паспортів потенційно небезпечних об'єктів;

75) здійснює контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації;

76) здійснює контроль за наявністю на виробництвах, що застосовують небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання, устаткування та апаратуру або системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи;

77) узгоджує та контролює наявність плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах і об'єктах підвищеної небезпеки, а також розроблених відповідно до такого плану спеціальних заходів протиаварійного захисту;

78) перевіряє стан готовності до використання за призначенням аварійно-рятувальної, пожежної техніки, обладнання та засобів пожежогасіння, призначених для забезпечення безпеки об'єкта, локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і пожеж;

79) здійснює контроль (нагляд) за використанням і призначенням пожежної техніки і засобів пожежогасіння;

80) здійснює контроль за наявністю на об'єктах, що підлягають постійному обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами, договорів про обслуговування;

81) здійснює контроль за функціонуванням відомчих, територіальних, місцевих і локальних (об'єктових) систем оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

82) перевіряє стан виконання заходів техногенної безпеки під час транспортування небезпечних речовин трубопровідним транспортом та перевезення їх транспортними засобами (залізничним, автомобільним, річковим);

83) перевіряє наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку;

84) здійснює контроль за проходженням підготовки працівників і службовців з питань пожежної безпеки у відомчих спеціальних навчальних закладах та на підприємствах;

85) перевіряє:

організацію та стан навчання працюючого персоналу на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій, надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

виконання планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту навчальних закладів та на курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності за освітньо-професійними програмами підготовки, перепідготовки та професійними програмами підвищення кваліфікації, функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту;

підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

86) контролює виконання правил охорони життя людей на водних об'єктах;

87) здійснює контроль за виконанням державних цільових та місцевих програм, що стосуються сфери його діяльності;

88) складає акти перевірок, видає приписи, розпорядження про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, виносить постанови про застосування спеціальних запобіжних заходів;

89) подає в установленому порядку на розгляд Голови ДСНС України пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, удосконалення системи цивільного захисту на відповідних територіях, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності; будівельних норми у сфері пожежної і техногенної безпеки; технічного регулювання у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, засобів протипожежного захисту та аварійно-рятувальних засобів, пожежонебезпечної продукції; стратегічних, програмно-планових документів у відповідній сфері та забезпечує їх виконання;

90) надає в установленому порядку інформацію спеціально уповноваженим органам щодо юридичних та фізичних осіб, у власності  (користуванні) яких перебувають потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки, аварійно-рятувальних служб та формувань, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

91) здійснює добір кадрів в апарат Управління та на керівні посади в підпорядковані підрозділи, формує кадровий резерв на відповідні посади;

92) здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців та працівників апарату Управління та підпорядкованих підрозділів, а також осіб, включених до кадрового резерву;

93) вивчає, аналізує та узагальнює стан роботи у підпорядкованих підрозділах з питань відбору, вивчення, розстановки, навчання і закріплення на службі кадрів; здійснює контроль за створенням резерву кадрів та за станом роботи з комплектування вакантних посад;

94) визначає потребу у спеціалістах відповідної кваліфікації, здійснює перспективне і поточне планування щодо поліпшення їх якісного складу, контролює стан цієї роботи у підпорядкованих підрозділах;

95) розробляє пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації підпорядкованих підрозділів, готує проекти схем, штатних розписів і табелів до штатних розписів підпорядкованих підрозділів у межах визначеної чисельності;

96) аналізує та надає потребу щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту до ДСНС України; погоджує робочі навчальні плани та програми з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і молодшого начальницького складу в мережі навчально-методичних установ ДСНС України; забезпечує проведення ними виробничого навчання і виробничої практики на базі підпорядкованих підрозділів;

97) взаємодіє з навчальними закладами цивільного захисту та навчально-методичними установами ДСНС України, здійснює відбір кандидатів на навчання до зазначених закладів та установ, постійне супроводження та контроль за ходом їх навчання, укладення з ними контрактів на службу (навчання) та їх працевлаштування у підпорядкованих підрозділах;

98) забезпечує додержання законодавства з питань охорони праці в апараті Управління та підпорядкованих підрозділах;

99) здійснює контроль за безпечним веденням робіт під час несення служби, виконанням завдань за призначенням особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців та працівниками, безпечними і здоровими умовами праці у підпорядкованих підрозділах;

100) організовує забезпечення особового складу Управління та підпорядковані підрозділи належними видами майна, веде його облік і контролює отримання за нормами належності;

101) проводить роботу із профілактики правопорушень та додержання дисципліни в апараті Управління та підпорядкованих підрозділах;

102) виховує в особового складу високі морально-психологічні якості, патріотизм та високу відповідальність за виконання вимог Присяги, статутів, інших нормативно-правових актів;

103) організовує проведення культурно-масової, просвітницької, виховної та соціальної роботи, психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності в Управлінні і підпорядкованих підрозділах, вживає заходів до її вдосконалення, аналізує та узагальнює стан справ з цих питань;

104) організовує роботу із залученням особового складу до занять з фізкультури та спорту, розвитку професійно-прикладних видів спорту;

105) здійснює проведення заходів з медичного забезпечення (лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні, протиепідемічні та з медичного постачання, у тому числі санаторно-курортне лікування, медико-психологічну реабілітацію) осіб рядового і начальницького складу та осіб певних категорій відповідно до чинного законодавства;

106) організовує проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб рядового і начальницького складу та працівників Управління та підпорядкованих підрозділів з психофізіологічним обстеженням;

107) здійснює обстеження осіб рядового і начальницького складу з подальшим проведенням військово-лікарської експертизи кандидатів на службу, кандидатів до вступу у відповідні вищі навчальні заклади, особового складу підрозділів Управління при переміщенні, звільненні зі служби, при досягненні граничного віку перебування на службі, при оформленні страхової події, при визначенні потреби у санаторно-курортному лікуванні;

108) проводить аналіз захворюваності осіб рядового і начальницького складу та працівників підпорядкованих підрозділів, розробляє заходи щодо її зниження та здійснює ведення встановленої обліково-звітної документації;

109) розглядає та готує подання і в установленому порядку вносить до ДСНС України пропозиції про нагородження державними нагородами та відомчими відзнаками осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та працівників, а також матеріали на присвоєння спеціальних звань та переміщення по службі осіб начальницького складу служби цивільного захисту, що входять до номенклатури посад, призначення на які та звільнення з яких проводиться наказом ДСНС України;

110) вживає відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення правового та соціального захисту осіб рядового і начальницького складу, пенсіонерів, ветеранів служби цивільного захисту та членів їх сімей, державних службовців та працівників апарату Управління та підпорядкованих підрозділів;

111) надає адміністративні послуги відповідно до закону;

112) надає у передбачених законодавством випадках платні послуги;

113) забезпечує надання підпорядкованими підрозділами платних послуг, визначених чинним законодавством;

114) у межах компетенції забезпечує впровадження та функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

115) забезпечує, в межах компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Управління та підпорядкованих підрозділах;

116) забезпечує координовану апаратом ДСНС України реалізацію заходів міжнародного співробітництва, зокрема реалізацію міжнародних інвестиційних проектів і проектів технічної допомоги;

117) відповідно до чинного законодавства бере участь у міжнародних аварійно-рятувальних та інших заходах;

118) здійснює реалізацію державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру, здійснює моніторинг стану травматизму невиробничого характеру, його причин та наслідків;

119) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, віднесених до компетенції ДСНС України, та проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську і культурно-масову роботу з популяризації служби цивільного захисту;

120) здійснює у межах повноважень внутрішній фінансовий аудит, контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм; 

121) розробляє та подає до ДСНС України проекти кошторисів до бюджетного запиту на наступний рік з детальними розрахунками;

122) надає пропозиції до регіонального бюджету при його формуванні щодо планування фінансових ресурсів у межах компетенції;

123) розробляє кошториси і вносить пропозиції щодо фінансування потреб Управління та підпорядкованих підрозділів;

124) здійснює фінансування підпорядкованих підрозділів відповідно до затвердженого помісячного плану асигнувань;

125) складає оперативну, місячну, квартальну і річну фінансову, бюджетну, податкову та статистичну звітність про фінансово-економічну діяльність Управління і забезпечує подання зведених даних уповноваженим органам у встановлені строки;

126) забезпечує здійснення внутрішнього контролю в Управлінні та підпорядкованих підрозділах;

127) здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому законом;

128) в межах, визначених законодавством, виконує функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

129) здійснює заходи з технічного обслуговування, експлуатації будівель і споруд виробничних і житлово-побутових приміщень Управління та підпорядкованих підрозділів;

130) вживає заходів щодо оформлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно (будівлі та споруди) та земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок підпорядкованих підрозділів;

131) визначає потребу і розподіляє ресурси та техніку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні (за встановленими нормативами) для укомплектування підпорядкованих підрозділів та особового складу, веде їх облік, контролює правильність утримання, списання і реалізацію;

132) здійснює матеріально-технічне забезпечення, організовує експлуатацію, технічне обслуговування, випробування та ремонт транспортних засобів, пожежно-технічного озброєння, засобів зв’язку, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, мережного обладнання та засобів технічного захисту інформації, верстатного обладнання, виробничих і побутових приміщень у підпорядкованих підрозділах, веде облік, контролює правильність утримання, списання та реалізації техніки та майна;

133) організовує та забезпечує виконання заходів з безпеки дорожнього руху в підпорядкованих підрозділах;

134) узагальнює практику застосування законодавства у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, готує та вносить в установленому порядку до ДСНС України пропозиції щодо його вдосконалення;

135) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на ДСНС України Президентом України.

Контакти