Контраст
Шрифт

Послуги

 

Навчання з питань пожежної безпеки
         Згідно Кодексу цивільного захисту України ст. 20 «До завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту належить: 8) здійснення навчання працівників правилам техногенної та пожежної безпеки;», ст. 40 «5. Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Відповідно до Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженого наказом МВС України від 05.12.2019 року № 1021 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.02.2020 року за № 108/34391 п.3. «посадова особа - особа, яка постійно чи тимчасово обіймає в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, та на яку покладено завдання й обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки; працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, - працівники, що здійснюють роботи в приміщеннях, будинках та зовнішніх установках з категорією щодо вибухопожежної, пожежної небезпеки А, Б, В, Аз, Бз та Вз, у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах або здійснюють електро-, газозварювальні роботи та роботи з відкритим вогнем, а також інші працівники, діяльність яких потребує додаткових знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі;

Відповідно до листа ДСНС України від 29.12.2018 № 26–19992/261 Аварійно-рятувальному загону СП ГУ ДСНС України у Полтавській області погоджено Програму навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій та Програму спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) для працівників зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою.

Нагадуємо що «Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.» (п. 6 ст. 40 Кодексу цивільного захисту України, п. 20 розділу ІІ “Правил пожежної безпеки в Україні”).

prot_poz-1.jpgВид, тривалість та ціна навчання 
http://pl.dsns.gov.ua/files/np_arzsp/prot_poz.pdf

Калькуляція цін зроблена на 15.02.2021р.

Постанова " Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях"
Витяг из нормативних документів про необхідність здійснення навчання працівників правилам пожежної безпеки 
Витяг з Правил пожежної безпеки в Україні
Порядок затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням
Зразки подачі заяв 
 
Навчання з питань протифонтанної безпеки
       Згідно статті 5 Розділу I  Закону України "Про нафту і газ" Державна політика в нафтогазовій галузі базується на принципах:

-безпеки експлуатації об'єктів нафтогазової галузі;

-забезпечення екологічно безпечного функціонування об'єктів нафтогазової галузі;

- додержання єдиних державних норм і правил усіма суб'єктами відносин, пов'язаних з видобутком, транспортуванням, постачанням і використанням газу, нафти та продуктів їх переробки;»

Згідно статті 46 Розділу IX  «Ліквідацію аварійних викидів газу, нафти чи пластової води із свердловин здійснюють користувачі нафтогазоносними надрами, які проводять буріння розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин, а також розробку нафтових і газових родовищ та експлуатацію підземних сховищ газу.

Надрокористувачі повинні укладати із спеціалізованими підрозділами із запобігання та ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів угоди на виконання ними інспекційно-профілактичних і аварійних робіт».

 Згідно розділу V пункту 8.10 «Правил безпеки у нафтогазодобувній промисловості України” затверджених наказом Держгірпромнагляду від 06.05.08 № 95 до виконання робіт на свердловинах з можливими газонафтоводопроявами допускаються робітники та інженерно-технічні працівники, які пройшли підготовку та перевірку знань з практичних дій при ліквідації проявів.

     На основі вищевказаного навчальний пункт АРЗ СП ГУ ДСНС України в Полтавскій області проводить навчання працівників нафтогазодобувних підприємств та організацій, підприємств, що займаються транспортуванням та  зберіганням нафти, газу і газоконденсату з метою підвищення кваліфікації з питань попередження і ліквідації газонафтоводопроявлень та відкритих фонтанів.

протифонтан_калькуляція-1.jpgВид, тривалість та ціна навчання 

 

Калькуляція цін зроблена на 15.02.2021р.

Закон України про нафту і газ 
Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України 
Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України
Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві
Корисна інформація та зразок подачі заяви