Контраст
Шрифт

Медичне забезпечення особового складу

Медичне забезпечення особового складу

 Питання охорони здоров’я та медичного забезпечення особового складу служби цивільного захисту посідають одне з основних місць у діяльності ДСНС. Здоров’я кожного рятувальника і працівника цивільного захисту є тим потенціалом, який забезпечує виконання ДСНС завдань за призначенням, а медичне забезпечення особового складу є однією із складових соціального захисту в системі ДСНС.

Реалізація державної політики з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення особового складу служби цивільного захисту у гарнізоні здійснюється сектором охорони здоров'я медико-біологічного захисту Головного управління та пунктом охорони здоров'я аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Основними завданнями медичного забезпечення особового складу є:

організація та надання медичної допомоги особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранам служби цивільного захисту;

організація та проведення санаторно-курортного лікування осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранів служби цивільного захисту, членів їх сімей;

організація та проведення медико-психологічної реабілітації рятувальників та працівників цивільного захисту, які брали участь у ліквідації надзвичайних ситуацій та учасників АТО;

організація та проведення санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, спрямованих на попередження виникнення та поширення інфекційних хвороб, отруєнь серед осіб рядового і начальницького складу, працівників органів і підрозділів служби цивільного захисту ДСНС;

організація проведення та участь у навчально-тренувальних заходах органів управління і сил цивільного захисту з питань медичного та біологічного захисту населення, ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій;

Нормативно-правове регулювання організації медичного забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту регламентується Кодексом цивільного захисту України (стаття 117), актами Кабінету Міністрів України, МВС, наказами ДСНС та МОЗ, зокрема:

постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 446 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей»;

наказ МВС від 18.08.2014 № 831 «Про затвердження Порядку організації медичного забезпечення в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 9 вересня 2014 р. за  № 1095/25872;

наказ МВС від 14.11.2016 № 1203 «Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2016 р. за № 1593/29723.

 

Санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням та медико-психологічною реабілітацію в ДСНС здійснюється у Медичному реабілітаційному центрі ДСНС “Одеський” (м. Одеса). На оздоровлення приймаються особи за наступними профілями захворювань: хвороби системи кровообігу; хвороби органів травлення, обміну речовин та ендокринної системи; хвороби кістково-м’язової системи, хвороби периферичної нервової системи.

 Для отримання санаторно-курортної путівки до Головного управління необхідно подати наступні документи. Особи рядового і начальницького складу подають: рапорт на ім'я керівника органу (підрозділу) цивільного захисту про надання санаторно-курортного лікування з визначенням дати (місяць, рік), строку (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу (спеціалізації) та складу членів сім'ї, які потребують санаторно-курортного лікування, з відповідним рішенням керівника по суті рапорту; витяг з наказу про надання відпустки для отримання санаторно-курортного лікування; висновок військово-лікарської комісії або лікарсько-експертної комісії (далі - ЛЕК) щодо необхідності санаторно-курортного лікування осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Члени сімей осіб рядового і начальницького складу подають: медичну довідку лікувального закладу за формою 070/о; довідку кадрового органу (підрозділу) цивільного захисту, що підтверджує належність до членів сім'ї особи рядового і начальницького складу; оригінал та копію свідоцтва про шлюб; довідки членів сім'ї про доходи за попередні шість місяців; оригінал та копію посвідчення, що дає право на пільги; особи, які мають право на пільгове санаторно-курортне забезпечення в інших центральних органах виконавчої влади, надають довідку з цих органів про те, що їм не надавалася пільгова путівка протягом попереднього року, а для осіб, які забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років.

Ветерани служби цивільного захисту, особи, зазначені у статтях 6 1 - 6 4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", ветеранам війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" подають наступні документи: заяву на ім'я керівника органу (підрозділу) цивільного захисту про надання санаторно-курортного лікування з визначенням дати (місяць, рік), строку (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу (спеціалізації) та складу членів сім'ї, які потребують санаторно-курортного лікування, з відповідним рішенням по суті заяви; медичну довідку лікувального закладу за формою N 070/о; посвідчення, яке дає право на пільги; довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії. Особи, які мають право на пільгове санаторно-курортне забезпечення в інших центральних органах виконавчої влади, надають довідку з цих органів про те, що їм не надавалася пільгова путівка протягом попереднього року, а для осіб, які забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років.

Медико-психологічна реабілітація в медичному реабілітаційному центрі «Одеський» проводиться особам з числа осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб ДСНС та працівників органів та підрозділів цивільного захисту, прикріплених на медичне забезпечення, які безпосередньо брали участь у: проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій; проведенні аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних із загибеллю людей; виконанні гуманітарних операцій з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за межами території України; цілодобовому чергуванні, пов'язаному з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації; здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Для отримання направлення на медико-психологічну реабілітацію  необхідно подати до Головного управління наступні  документи:

рапорт (заява) про надання направлення до МРЦ «Одеський» з визначенням дати (місяць, рік), строку (кількість діб) реабілітації, з відповідним рішенням керівника по суті рапорту (заяви);

документи, що підтверджують участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (витяг з наказу про залучення до участі в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, витяг із книги служби тощо);

висновок лікарсько-експертної комісії органу (підрозділу) цивільного захисту щодо необхідності проходження медико-психологічної реабілітації (на підставі заключення психолога, довідки-висновку психолога про направлення на медико-психологічну реабілітацію, виписки із медичної амбулаторної карти 0/27о, виписки із медичної карти стаціонарного хворого) або висновку медико-соціальної експертної комісії МОЗ України за місцем роботи.

На другий квартал 2021 року у Головного управління є десять направлень на медико-психологічну реабілітацію для співробітників підрозділів Головного управління та шість санаторно-курортних путівок для осіб рядового і начальницького складу та ветеранів з числа пенсіонерів ДСНС.

 

         Про стан забезпечення санаторно-курортним лікуванням та медико-психологічною реабілітацією у 2022 році

         За звітний період медико-психологічну реабілітацію отримали вісімдесят один співробітник підпорядкованих підрозділів, які безпосередньо брали участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій; виконували аварійно-рятувальні роботи, що пов'язані із загибеллю людей; залучалися до цілодобового чергування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; забезпечували здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії росії. Одночасно, в Головного управління немає кількісних обмежень в забезпеченні  співробітників направленнями на медико-психологічну реабілітацію.

         За 2022 рік у Головного управління залишилися невикористаними 19 путівок на санаторно-курортне лікування в Медичному реабілітаційному центрі “Одеський” через те, що пільгові категорії громадян з числа осіб рядового і начальницького складу та ветерани з числа пенсіонерів ДСНС, не виявляли бажання отримати такі путівки, зважаючи на існуючу ракетну небезпеку через агресію росії проти України. Зі сторони Головного управління не було жодної відмови у забезпеченні санаторно-курортним лікуванням та медико-психологічною реабілітацією.

 

Контакти