Консультаційний центр

Положення про Консультаційний центр

І. Загальні положення

 

1.1.Це Положення визначає основні завдання, функції, а також сферу діяльності Консультаційного центру Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області (далі - Консультаційний центр).

 

1.2.Консультаційний центр функціонує при Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області (далі - Головне управління) з метою організації, розвитку і поширення системи інформування та консультування населення з питань реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки на регіональному рівні.

 

1.3.Консультаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією

України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів

України, іншими актами законодавства України, наказами Державної служби

України з надзвичайних ситуацій, Положенням про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, а також цим Положенням.

 

1.4.Діяльність Консультаційного центру спрямовується та координується начальником Управління через сектор планування, аналітичного та документального забезпечення Управління.

 

1.5.Безпосереднє керівництво діяльністю Консультаційного центру

здійснює начальник сектору планування, аналітичного та документального забезпечення Управління.

 

1.6.Надання консультацій здійснюється особовим складом та працівниками Управління, які залучаються згідно з графіком чергувань, затвердженим начальником Управління.

За поданням начальника сектору планування, аналітичного та документального забезпечення Головного управління до роботи Консультаційного центру можуть залучатися за рішенням начальника Управління фахівці та експерти інших підприємств, установ, організацій (за згодою).

1.7.Надання консультаційної інформації здійснюється безкоштовно.

 

1.8.Діяльність Консультаційного Центру ґрунтується на принципах верховенства права, законності, відкритості, забезпечення якості безоплатної консультаційної допомоги.

 

ІІ. Завдання Консультаційного центру.

 

2.1. Надання кваліфікованої інформаційної допомоги юридичним (не залежно від форм власності та виду діяльності) та фізичним особам з питань, віднесених до компетенції ДСНС України.

 

2.2. Створення необхідних умов для забезпечення населення своєчасною, достовірною та повною інформацією про діяльність ДСНС України.

 

2.3. Забезпечення якості та доступності адміністративних послуг для громадян.

 

2.4. Сприяння у розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки.

 

 

III. Консультаційний центр відповідно до покладених на нього завдань:

 

3.1.Надає інформаційну допомогу юридичним (не залежно від форм власності та виду діяльності) та фізичним особам з питань віднесених до компетенції ДСНС України.

 

3.2.Організовує та проводить семінари, тренінги, «круглі столи» з питань, віднесених до компетенції ДСНС України.

 

3.3.Проводить аналіз діяльності з інформування та консультування

громадян щодо питань, віднесених до компетенції ДСНС України, з метою узагальнення та поширення практики роботи.

 

3.4.Надає інформацію населенню щодо прав та обов’язків громадян України у сфері цивільного захисту, надає інформацію про потенційну небезпеку, характерну для Полтавської області та методи реагування на неї.

 

3.5.Бере участь в інформаційно-просвітницькій роботі та пропаганді знань серед населення з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, а також роз’яснення правил поведінки та дій в умовах НС.

 

3.6.Організовує розповсюдження друкованої продукції, у тому числі

науково-методичної, довідкової.

 

IV. Організація роботи Консультаційного центру

 

4.1. Прийом осіб, які звертаються до Консультаційного центру проводиться кожного робочого дня відповідно до затвердженого графіку роботи.

Графік роботи Консультаційного центру оприлюднюється на

веб-сайті та інформаційному стенді Головного управління, а також розміщується у приміщенні Консультаційного центру та у підпорядкованих підрозділах Управління, на видимих місцях.

 

4.2. Чергові співробітники по Консультаційному центру надають консультації громадянам під час особистого прийому та у телефонному режимі.

 

4.3. Особистий прийом громадян здійснюється щоденно у визначені графіком роботи Консультаційного центру, крім вихідних та святкових днів. Якщо немає можливості відразу надати консультацію, черговий по Консультаційному центру має право викликати відповідальну особу структурного підрозділу Головного управління, до сфери компетенції якого належить порушене у зверненні питання.

Консультації на особистому прийомі надаються відразу без перенаправлення та відстрочки надання відповіді.

 

4.4. Надання консультацій по телефону здійснюється щоденно у визначені графіком роботи Консультаційного центру, крім вихідних та святкових днів.

Телефонні запити, що не належать до компетенції чергового, переадресовуються відповідальним особам структурного підрозділу Головного управління. Останні повинні надати відповідь запитувачу та повідомити чергового по Консультаційному центру про результати надання консультації.

 

4.5. Реєстрація обліку прийому громадян, та надання консультацій по телефону, які звертаються до Консультаційного центру, здійснюється за допомогою журналу, що ведеться особою, яка здійснює такий прийом, за формою згідно з додатком.

 

4.6. Чергові співробітники по Консультаційному центру під час виконання посадових обов’язків взаємодіють із консультаційними центрами територіальних органів Головного управління та іншими інформаційно-консультаційними центрами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

4.7. З метою оперативного надання консультацій, зменшення кількості перенаправлень до відповідних співробітників структурними підрозділами Головного управління розробляється типовий перелік питань і відповідей на них для чергового по Консультаційному центру.

 

4.8. Консультаційний центр може використовуватися для доведення до населення конкретних повідомлень щодо участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дії за попереджувальними сигналами, повідомленнями при проведенні евакуаційних заходів, укриття у захисних спорудах, видача засобів індивідуального захисту тощо).

 

4.9. Робота Консультаційного центру організовується таким чином, щоб кожний його відвідувач отримував вичерпну інформацію щодо питань, віднесених до сфери компетенції ДСНС України

 

4.10. Основні документи, що повинні бути у Консультаційному центрі:

розклад роботи Консультаційного центру;

основні нормативно-правові акти з цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

перелік адміністративних послуг, які надаються підрозділами ДСНС України;

інформаційні картки адміністративних послуг;

формуляри (бланки) заяв та зразки їх заповнення;

адреса, поштовий індекс Консультаційного центру, номери довідкових телефонів, факс, електронна пошта Консультаційного центру;

Положення про Консультаційний центр Головного управління;

банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

прізвище, ім'я, по батькові начальника, заступників начальника Управління, начальників структурних підрозділів Головного управління, номери їх робочих телефонів, адреси електронної пошти.

Графік роботи Консультаційного центру

понеділок  08:00 - 17:00, перерва 12:00 - 13:00

вівторок     08:00 - 17:00, перерва 12:00 - 13:00

середа       08:00 - 17:00, перерва 12:00 - 13:00

четвер       08:00 - 17:00, перерва 12:00 - 13:00

п'ятниця    08:00 - 16:00, перерва 12:00 - 13:00

Контакти

Адреса: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова 26/1.

Телефон: (0532) 50-35-76 (факс)


ks.png

Віртуальна екскурсія
Маршрути

Від залізничного вокзалу "Полтава Південна":

Маршрутка № 52, 54: зупинка “Південний вокзал” — зупинка "Демітекс"

Троллейбус № 4, 2, 6 зупинка “Південний вокзал” — зупинка "Демітекс" 

 

Від залізничного вокзалу "Полтава Київська": 13 хвилин пішки

 

Від автовокзалу "Полтава":

Автобус № 21 (кільцевий) зупинка “Автовокзал” — зупинка "Демітекс"

Маршрутка № 20, 44, 51: зупинка “Автовокзал” — зупинка "Демітекс"

Троллейбус № 5: зупинка “Автовокзал” — зупинка "Демітекс"