Наказ Головного управління № 9 від 10 січня 2022 р.

Наказ ГУ "Про проведення планових перевірок щодо додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов"