Наказ Головного управління № 442 від 21 грудня 2021 р.

Наказ ГУ "Про введення в експлуатацію Інформаційної системи класу 1 Головного управління"